obchod@ezaluzie.cz eZaluzie.cz 604 700 021 eZaluzie.cz

Nákupní řád

Všeobecné obchodní podmínky

§ 1 Obecná ustanovení

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou součástí všech nabídek a smluv o dodávkách zboží a platí pro běžné obchodní vztahy. Odlišné obchodní podmínky kupujícího jsou neplatné, není-li výslovně dohodnuto něco jiného. Veškerá smluvní ujednání vyžadují k nabytí závaznosti písemnou formu nebo písemné potvrzení prodávajícího.

§ 2 Předmětem kupní smlouvy jsou následující závazky smluvních stran :

 

a) na straně prodávajícího:
    - závazek dodat na základě objednávky kupujícímu zboží
    - závazek převést na kupujícího vlastnické právo k dodanému zboží za podmínek stanovených touto smlouvou
b) na straně kupujícího:
    - závazek převzít dodané zboží od prodávajícího
    - závazek zaplatit dohodnutou kupní cenu

Pro účely této smlouvy se zbožím rozumí:
     - stínící a garážová technika dodávaná prodávajícím, která je co do druhu, způsobu provedení a ceny specifikována internetovém obchodě prodávajícího, případné kupní smlouvě. S výjimkou žaluzií IDK a MAX25 není součástí dodávky montážní materiál (šroubky). Kupující bere na vědomí, že zobrazení barev ve vzorníku na monitoru může být odlišné od skutečnosti, což je dáno vlastnostmi konkrétního monitoru i vlastním převodem skutečného vzorku do elektronické podoby.

§ 3 Dodávka zboží

 

Dodávka zboží bude uskutečněna po dohodě smluvních stran následujícím způsobem:

1. Objednávka:
    - zboží bude ze strany prodávajícího dodáno kupujícímu na základě jeho objednávky vytvořené v automatickém internetovém obchodě. V případně zboží, které nelze objednat v automatickém systému bude objednávka prodávajícímu doručena jiným způsobem (emailem, faxem apod.). V tomto případě musí objednávka obsahovat alespoň následující náležitosti:
      a) Den vystavení objednávky, požadovaný den dodání zboží
      b) Specifikaci objednaného zboží dle dohodnutého označení
      c) Podpis, razítko odběratele

2. Termín dodávky:
    - Dodávky se standardně uskutečňují formou doručením zásilkovou službou PPL na území České republiky. V případě balíků větších než 2 m bude využita jiný vhodný dopravce. Termíny jsou uvedeny v internetovém obchodě u jednotlivých výrobků.

V případě, že kupující objednává větší množství zboží, nebo celkové množství objednaného zboží přesáhne výrobní kapacity, je prodávající oprávněn termín dodávky přizpůsobit možnostem výrobce, o čemž vyrozumí kupujícího písemně nebo telefonicky.

3. Místo dodávky:
Prodávající dodá zboží na adresu kupujícího, kterou kupující uvedl jako adresu dodání, pokud tato adresa leží na území ČR.

4. Způsob dodávky a obal zboží
zboží bude prodávajícím zabaleno v obalech PVC či kartonu

5. Předání a převzetí zboží :
Povinnost předat zboží ze strany prodávajícího je splněna předáním zboží expediční službě.

§ 4 Kupní cena


Kupní cena je ze strany kupujícího stanovena výpočtem v automatickém internetovém obchodě, nebo cenovou nabídkou. V ceně není zahrnuta montáž zboží.

§ 5 Způsob úhrady kupní ceny


Kupní cena bude ze strany kupujícího zaplacena bankovním převodem na základě zálohové faktury před započetím výroby. Vzhledem k tomu, že jsou všechny dodávané produkty vyráběny na zakázku a jinde než na původně určeném místě nejsou využitelné, nelze zasílat zboží na dobírku.

§ 6 Přechod nebezpečí škody za škody na zboží


Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího momentem předání a převzetí zboží. Kupující je při převzetí zboží povinnen zkontrolovat, zda obal nevykazuje zjevné vady poškození a pokud ano, je povinnen toto poškození ihned reklamovat u řidiče dopravce. Dále je kupující povinnen  zkontrolovat obsah dodávky a v případě poškození toto do dvou dnů od převzetí zboží reklamovat u prodávajícího. Na pozdější reklamace poškození zboží při přepravě nebude brán zřetel.

§ 7 Vady zboží


Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku za jakost v délce 48 měsíců ode dne převzetí zboží. V jednotlivých případech může prodávající poskytnout záruku delší. Prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé neodbornou manipulací ze strany uživatele.

§ 8 Obaly


Kupující či objednatel přejímá vlastnické právo k obalu zboží.

§ 9 Zvláštní ustanovení


Kupující bere na vědomí , že zboží je zhotovováno a upravováno podle přání kupujícího jakožto spotřebitele, proto není možno zboží vrátit do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

Nákupní košík
V košíku máte zboží za:
NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Žaluzie IDS do plastových oken a eurooken

Sleva 30% a dopravné ZDARMA!

 Žaluzie IDS do plastových oken a Eurooken

 

Vertikální látkové žaluzie

Sleva 15% a dopravné ZDARMA !

 Vertikální žaluzie

 

Naši partneři

Servis Climax a.s. - přední evropský výrobce stínění

 

Somfy - největší světový výrobce motorů pro stínící techniku

 

Ing. Kateřina Vrtalová, Poličná 212, 757 01 Valašské Meziříčí, Tel.: 604 700 021, E-mail: obchod@ezaluzie.czeZaluzie.cz Žaluzie Erli s.r.o. BrnoeZaluzie.cz Žaluzie, markýzy, roletyeZaluzie.cz Žaluzie PrahaeZaluzie.cz iElektra.cz - ElektromateriáleZaluzie.cz Reality cz a sk, nábytek, bydleníeZaluzie.cz BazényeZaluzie.cz Zábradlí, schodištěeZaluzie.cz Schody, schodištěeZaluzie.cz Schody, schodištěeZaluzie.cz Zasouvací dveřeeZaluzie.cz OknaeZaluzie.cz Projekty domůeZaluzie.cz Plastová oknaeZaluzie.cz Plastová a dřevěná okna pro nízkoenergetický dům.eZaluzie.cz WELL OKNA - dřevěná, plastová a internorm okna.eZaluzie.cz Jak vybrat okna a dveře pro váš rodinný dům?eZaluzie.cz Okna do pasivního domu šetří váš rozpočet!